Tin tức - Sự kiện
  • Đại hội đảng viên Chi bộ 01 nhiệm kỳ 2017–2020

    20/07/2017 02:25' CH
    Ngày 18/7/2017, Chi bộ 01 thuộc Đảng bộ Cơ sở Công ty Xăng dầu Long An tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020 (Đại hội điểm) nhằm đánh giá các kết quả hoạt động của chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2017-2020 (Chi bộ 01 gồm các đồng chí đảng viên thuộc Khối Văn phòng)
Giá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩm
Vùng 1
17.270
17.610
16.420
16.740
16.250
16.570
13.320
13.580
11.930
12.160
Video
Loading...
Petrolimex ký sự
Tin tập đoàn
  • 3 giải pháp cho 6 tháng cuối năm 2017

    21/07/2017 02:38' CH
    Thị trường còn khó khăn và phức tạp, thời gian không chờ đợi ai; vậy nên, Lãnh đạo Tập đoàn mong rằng tất cả cán bộ đảng viên, toàn thể CBCNV-NLĐ Petrolimex phát huy chất lính trong thời bình cùng nhau đoàn kết vượt khó, tiến lên - chúng ta sẽ hoàn thành toàn diện KH 2017
Thông tin khuyến mại