Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2019

Thanh TrúcPhòng TCHC - Petrolimex Long An
03:55' CH - Thứ tư, 03/07/2019

Sáng ngày 03/7/2019 Công ty Xăng dầu Long An (Petrolimex Long An/Công ty) đã tổ chức Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2019 và triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2019 tại Hội trường Công ty - Số 10, Trà Quý Bình, Phường 2, Thành phố Tân An, Tỉnh Long An.

Tham dự và chỉ đạo hội nghị: Về phía Petrolimex Long An có Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch kiêm Giám đốc Nguyễn Minh Trung và các thành viên Ban chấp hành Đảng ủy; Ban Điều hành; Chủ tịch Công đoàn; Chủ tịch Hội cựu chiến binh; Bí thư Đoàn Thanh niên; Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc Công ty, Chuyên viên các phòng nghiệp vụ và toàn bộ đảng viên trực thuộc Đảng bộ Công ty.

Về phía khách mời có sự tham dự của ông Phạm Hoàng Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ - Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp Tỉnh Long An.

Toàn cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Kiều Trinh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Petrolimex Long An đã báo cáo kết quả hoạt động công tác Đảng 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019.

Bà Nguyễn Thị Kiều Trinh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Petrolimex Long An trình bày báo cáo tại hội nghị

Tiếp tục chương trình Hội nghị, ông Phùng Bá Dương - Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Công ty đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019.

Ông Phùng Bá Dương - Đảng ủy viên, Phó Giám đốc Petrolimex Long An trình bày báo cáo tại hội nghị

Hội nghị đã tập trung phân tích, đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2019. Nhìn chung công tác kinh doanh xăng dầu 06 tháng đầu năm 2019 chưa đạt được như mức phấn đấu do đứng trước tình hình nguồn hàng khan hiếm, không ổn định trong những tháng đầu năm. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của các đầu mối/Thương nhân phân phối ngày càng nhiều trên địa bàn Tỉnh làm cho thị trường cạnh tranh gay gắt về chính sách thù lao, đầu tư, công nợ,…Mặt khác, một số khách hàng công nghiệp chuyển sang sử dụng khí thiên nhiên CNG thay thế làm giảm nhu cầu Diesel,…Trước tình hình đó, dưới sự chỉ đạo sâu sát và kịp thời của Lãnh đạo Tập đoàn, Ban Giám đốc Công ty đã triển khai nhiều giải pháp, chính sách điều hành kinh doanh linh hoạt cùng với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể người lao động, Petrolimex Long An đã đạt được một số kết quả trong 06 tháng đầu năm 2019, cụ thể như sau:

-Về chỉ tiêu sản lượng xăng dầu: Tổng sản lượng xuất bán xăng dầu là 76.337 m3, đạt 50% so với kế hoạch và bằng 103% so với cùng kỳ, trong đó: bán lẻ là 63.943 m3, đạt 51% so với kế hoạch và bằng 103% so với cùng kỳ.

-Về chỉ tiêu sản lượng hàng hóa khác: Sản lượng dầu mỡ nhờn 358 tấn đạt 52% so với kế hoạch và bằng 105% so với cùng kỳ; Sản lượng gas đạt 59% so với kế hoạch và bằng 121% so với cùng kỳ; Doanh thu bảo hiểm bằng 54% kế hoạch và bằng 116% so với cùng kỳ; Sản lượng nước giặt đạt 58% so với kế hoạch và bằng 127% so với cùng kỳ; Sản lượng nhựa đường 278 tấn bằng 490% so với cùng kỳ.

- Lợi nhuận trước thuế đạt 24,28 tỷ đồng bằng 58% kế hoạch, trong đó lợi nhuận xăng dầu đạt 22,45 tỷ đồng bằng 57% kế hoạch.

- Nộp ngân sách Nhà nước đảm bảo tiến độ, công nợ khách hàng trong định mức.

- Các chế độ chính sách của người lao động và công tác an sinh xã hội luôn được Công ty chú trọng và triển khai thực hiện tốt.

Thay mặt Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp Tỉnh, ông Phạm Hoàng Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ - Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra bày tỏ vui mừng trước kết quả hoạt động công tác Đảng và công tác kinh doanh 06 tháng đầu năm 2019 của Đảng bộ Petrolimex Long An và đánh giá cao công tác chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Đảng bộ Công ty đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao góp phần đảm bảo việc làm, thu nhập của người lao động. Hy vọng rằng Đảng bộ Petrolimex Long An sẽ tiếp tục đoàn kết phát huy những kết quả đã đạt được và có nhiều giải pháp để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm theo chương trình, kế hoạch của năm 2019. Đồng thời, Đảng ủy cần tập trung cụ thể hóa kế hoạch thực hiện chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị cũng như tiếp tục quan tâm công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 - Khóa XII; Tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ và đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra, giám sát nhằm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao tại đơn vị.

Ông Phạm Hoàng Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp Tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Thay mặt tập thể Công ty, ông Nguyễn Minh Trung - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Giám đốc Petrolimex Long An đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp Tỉnh và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ông Nguyễn Minh Trung - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Giám đốc Petrolimex Long An ghi nhận và biểu dương những thành tích mà CBCNV-NLĐ Công ty đã đạt được trong 06 tháng đầu năm 2019. Đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được cũng như khắc phục những mặt còn tồn tại nhằm tiếp tục phấn đấu giữ vững và phát triển thị phần, hoàn thành đạt và vượt toàn diện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2019 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã giao tại Quyết định số 131/PLX-QĐ-HĐQT ngày 29/3/2019 và đặt ra 04 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện, cụ thể như sau:

- Thứ nhất, Công tác bảo đảm an toàn tuyệt đối trong quá trình sản xuất kinh doanh đặt lên hàng đầu; Tăng cường công tác kiểm tra giám sát công tác PCCC, BVMT, an toàn tiền hàng và an ninh tại các Cửa hàng Xăng dầu; Tăng cường kiểm tra giám sát về số lượng, chất lượng xăng dầu.

- Thứ hai, Chú trọng công tác quản lý, quản trị doanh nghiệp: tiếp tục hoàn thiện các quy định quản lý, tăng cường kiểm tra kiểm soát việc triển khai các quy định quản lý của Tập đoàn, Công ty tại các đơn vị trực thuộc, đặc biệt tại khối cửa hàng bán lẻ. Kiểm soát tốt nguồn lực để phục vụ cho công tác bán hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh, gia tăng sản lượng, hiệu quả.

- Thứ ba, Ban chỉ đạo triển khai “Đặt tên cửa hàng xăng dầu và hình ảnh biển tên cửa hàng” của Công ty khẩn trương nghiên cứu, đề xuất để triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả, tiến độ theo đúng định hướng của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

- Thứ tư, Đẩy mạnh công tác phát triển mạng lưới, hoàn thiện nhận diện thương hiệu nhằm gia tăng sản lượng, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019.

Ông Nguyễn Minh Trung - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Giám đốc Petrolimex Long An phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Nhằm động viên, khích lệ những nỗ lực cố gắng của tập thể người lao động, Ban Giám đốc Công ty đã khen thưởng biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc góp phần vào sự phát triển của Công ty trong năm 2018 và 06 tháng đầu năm 2019.

Bà Nguyễn Thị Kiều Trinh - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn, Phó Giám đốc Petrolimex Long An (thứ 3 từ trái sang) trao giấy khen của Công đoàn Xăng dầu Việt Nam cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và hoạt động Công đoàn năm 2018

Ông Võ Quang Tuyến - Ủy viên Thường vụ Đảng ủy , Phó Chủ tịch Công đoàn, Trưởng phòng Kinh doanh Petrolimex Long An (bên trái) trao bằng khen của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2018 cho ông Trần Kim Bằng - Quyền Trưởng phòng Tổ chức Hành chính

Ban Giám đốc Petrolimex Long An trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác kinh doanh 06 tháng đầu năm 2019

Tài nguyên Petrolimex
Petrolimex's resources
Thông tin khuyến mại
Thống kê truy cập
Tổng số lượt truy cập: .
Số lượt truy cập trong tháng: .
Số lượt truy cập trong ngày: .
Số người đang trực tuyến: .
Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn