Tin tức - Sự kiện
  • Tổ chức thành công Đại hội Chi bộ 1 nhiệm kỳ 2022-2025

    04/08/2022 08:02' SA
    Thực hiện Hướng dẫn số 11-HD/ĐUK ngày 10/06/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp Tỉnh Long An về việc tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025. Sáng ngày 02.08.2022, được sự chấp thuận của Đảng bộ cơ sở Công ty Xăng dầu Long An (Petrolimex Long An/Công ty), Chi bộ 1 (Chi bộ Văn phòng Công ty) đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 (Đại hội điểm) tại Hội trường Công ty - Số 10 Trà Quý Bình, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.
Giá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩm
Vùng 1
25.340
25.840
24.660
25.150
23.720
24.190
24.880
25.370
22.900
23.350
23.320
23.780
Video
Loading...
Chúng tôi là PLX
Thông tin khuyến mại